Saturday 22nd of June 2024

logo

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พิมพ์ อีเมล

     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

     แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

       แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

       แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

      แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

          -  สรุปแผนจัดสรรงบประมาณ 2557

          -  แผนการจัดสรรงบประมาณ 2557

          -  รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ

          -  จ้างบุคลากรด้วยเงินอุดหนุน

  • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 4

          -  ผังโครงการ 2557

          -  โครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในรูปแบบไฟล์นามสกุล pdf ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555