Thursday 25th of April 2024

logo

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา พิมพ์ อีเมล

 

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2566

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2565

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2564

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2561

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2560

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2559

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2557

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2556

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2555

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2554 

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2553

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555