Tuesday 27th of September 2022

logo

ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา พิมพ์ อีเมล

 

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2564

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2562

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2561

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2560

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2559

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2558

  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2557

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2556

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2555

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2554 

menu_arrow  จำนวนนักเรียน - นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2553

 

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

menu_arrow  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555