Saturday 22nd of June 2024

logo

ตัวอย่างเอกสารงานวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 เมษายน 2014 เวลา 14:38 น.

   แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 1/2558 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 1 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที 2 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 3 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 4 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 5 >>Open

   ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 6 >>Open

   คู่มือการเขียนรายงานวิจัย >>Download

   โครงการและแผนงาน >>Download

   แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงาน 2556 >>Download

   แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการผลงานประดิษฐ์ >>Download

   แบบฟอร์มวิจัย 5 บท >>Download

   แบบวิจัยสิ่งประดิษฐ์ >>Download

   แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ >>Download

   แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 3 >>Download

   แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 6 >>Download

   แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่ง/ตามหน้าที่ รายบุคคล >>Download

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 18:38 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555