Thursday 25th of April 2024

logo

ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ
ระกาศผล ผู้จำหน่ายร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555