Tuesday 26th of September 2023

logo

PDF พิมพ์ อีเมล
 

นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

   

นายภูวนารถ แสงสุริยา

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา

นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ  

นายเอกชัย ศรีสุยิ่ง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555