Tuesday 31st of March 2020

logo

PDF พิมพ์ อีเมล
                                    

นายวิระ  ออมทรัพย์ทวี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

รองภูชนะ
รองศิริพงษ์

นายภูชนะ อุดมเวช

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

               

 

นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

นางอภิฤดี เจริญสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวศิริวรรณ เนาว์ประโคน

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555