Saturday 22nd of June 2024

logo

แผนพัฒนาแผนกวิชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 17:58 น.
แผนพัฒนาแผนกวิชาประจำปีการศึกษา 2558                                            
แผนพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง          pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง        pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี               
 แผนพัฒนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์          
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์                pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาประจำปีการศึกษา 2557                                            
แผนพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง          
 แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง        
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์               
แผนพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี             
 แผนพัฒนาแผนกวิชาสามัญ                 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาแผนกวิชา          
แผนพัฒนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง          pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง        pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาช่างยนต์               pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาการบัญชี              pdf
แผนพัฒนาแผนกวิชาสามัญ                 pdf

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 12:55 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555