Saturday 22nd of June 2024

logo

แผนกวิชาการบัญชี PDF พิมพ์ อีเมล

       

       เว็บเพจสื่อการเรียนการสอน

        ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี


1 นางสาวณัฐชญา เจริญผล          Link
2 นางสาวประไพ พนมเขตร์               
3 นางศิรินทร์ทิพย์ ทองบุราณ      Link
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555