Thursday 25th of April 2024

logo

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 • พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2567

  พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสง

 • เทศกาลสงกรานต์ 2567

  เทศกาลสงกรานต์ 2567

 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที

 • วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

  วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีง

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึ

 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมา

 • โครงการ FIX IT - จิตอาสา ปีงบประมาณ 2567

  โครงการ FIX IT - จิตอาสา ปีงบประมาณ 2567

 • ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

  ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทย

 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-Skill) ยานยนต์ไฟฟ้า66

  โครงการอบรมพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-Skill) ยานยนต์ไฟฟ้า66

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2567

วันที่ 11 เมษายน 2567
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
มอบหมายให้ นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายดำรงรัตน์ คำลือ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พร้อมด้วยนายดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก และนายภคพล ทศรักษา ครูวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567
ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ใหม่ ถนนเส้น 33 ตัดใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/7kLJ5cbmqBwjo7tv7

อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลสงกรานต์ 2567

วันที่ 5 เมษายน 2567
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำพระพุทธรูปฯ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ และสานสัมพันธ์พี่-น้อง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

วันที่ 6 เมษายน 2567
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย
คณะข้าราชการครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึก “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์”
โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 2 เมษายน 2567
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FzC9VFBwsU2c2NeE8
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาตรฐานสถานศึกษาและแนวทางจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ณ ห้องประชุมกัลปังหา โรงแรมซีพาราไดช์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/PmH9kmKTLaxAH5yE8
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมล่ำซัม และ
โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/2c1ybzHgGX4jEBcEA
วันที่ 21 มีนาคม 2567
ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
เข้าร่วม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและเชิดชูเกียรติผู้มีผลการเรียนดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมล่ำซำ และโดมอเนกประสงค์ 1 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/2c1ybzHgGX4jEBcEA
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โดมเอนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
วันที่ 20 มีนาคม 2567
ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ณ โดมอเนกประสงค์ 1 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/vR2vEuhCdVMc2wpR7
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ FIX IT - จิตอาสา ปีงบประมาณ 2567

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (FIX IT - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองร่วม
ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ซึ่งมีภาระกิจหลัก ในการออกบริการดังนี้
 ภารกิจที่ 1 ภารกิจซ่อม
 ภารกิจที่ 2 การสอนหลักสูตรระยะสั้น
 ภารกิจที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน(Top-up)
ลิงค์รูปภาพ
วันที่ 16 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/CT3uSBLnmWi2z2S96
วันที่ 17 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/u3WZJYgDzMLkNNyEA
วันที่ 23 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/Bwhh2sW72xkNNq3f8
วันที่ 24 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/X8uSca9vcpMXnV8o8
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2567
ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/m6MQBQm6PFxEjaND6
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-Skill) ยานยนต์ไฟฟ้า66

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567
ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill, Re-Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมล่ำซ่ำ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ลิงค์รูปภาพ
วันที่ 6 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/aPZ1gRp41V3VYDc57
วันที่ 7 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/Cs9wzY6T54XAgLLA8
วันที่ 8 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/vgiNNqnYHQMh5Jxg6

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
ถัดไป

อ่านข่าวทั้งหมด

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next

พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์2567

News image

วันที่ 11 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายดำรงรัตน์ คำลือ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยนายดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก และนายภคพล ทศรักษา ครูวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ณ ปั๊มน้ำมันเชลล์ใหม่ ถนนเ...

อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลสงกรานต์ 2567

News image

วันที่ 5 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำพระพุทธรูปฯ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เทศกาลสงกรานต์ และสานสัมพันธ์พี่-น้อง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ลิงค์ภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจ

News image

วันที่ 6 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย คณะข้าราชการครู ครูพิเศษสอน และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึก “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์” โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลิงค์ภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

News image

วันที่ 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รูปภาพเพิ่มเติม http...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ

News image

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดย ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาตรฐานสถานศึกษาและแนวทางจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ณ ห้องประชุมกัลปังหา โรงแรมซีพาราไดช์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลิงค์รูปภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมล่ำซัม และ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/2c1ybzHgGX4jEBcEA วันที่ 21 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 20 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ FIX IT - จิตอาสา ปีงบประมาณ 2567

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน (FIX IT - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีภาระกิจหลัก ในการออกบริการดังนี้  ภารกิจที่ 1 ภารกิจซ่อม  ภารกิจที่ 2 การสอนหลักสูตรระยะสั้น  ภารกิจที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน(Top-up) ลิงค์รูปภาพ วันที่ 16 มีนาคม...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิ

News image

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ลิงค์รูปภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะ (Up-Skill, Re-Skill) ยานยนต์ไฟฟ้า66

News image

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ และสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-Skill, Re-Skill) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมล่ำซ่ำ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลิงค์รูปภาพ วันที่ 6 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/aPZ1gRp41V3VYDc57 วันที่ 7 มีนาคม 2567 https://photos.app.goo.gl/Cs9wzY6T54XAgLLA8 วันที่ 8 มีนาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

จัดแสดงผลงาน และสอน-ซ่อมให้บริการ Fix It-จิตอาสา

News image

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี และรองฯ ชัชวนันท์ จันทรขุน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมจัดแสดงผลงาน และสอน-ซ่อมให้บริการ Fix It-จิตอาสา ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานตามรอยพ่อ”ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ลิงค์รูปภาพ : ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %

News image

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ซึ่งดำเนินงานโดย หจก.ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี สาขาสี่แยกสามทหาร ร่วมมือกับ สภ.กบินทร์บุรี ภ.จว.ปราจีนบุรี ตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อเป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และล...

อ่านเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

News image

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ลิงค์ภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

News image

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอก บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในการประเมินฯ ครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวพรรภะษา สังคีต นักศึกษา นักศึกษา ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดแสดงผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นั

News image

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โครงการจัดแสดงผลงานโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลิงค์ภาพ http...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 19-20 มกราคม 2567

News image

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี วันที่ 19-20 มกราคม 2567 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู 2567 วันที่ 16 มกราคม 67

News image

ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี “ครูสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข“ ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันคริสต์มาส 2566

News image

ภาพกิจกรรมงานวันคริสต์มาส 2566 วิทย...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2

News image

การแข่งขันทักษะระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2566

News image

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม big cleaning day

News image

  กิจกรรม big cleaning day วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิด โครงการพัฒนาครูเพื่อเป็นกรรมตัดสินทักษะงานยานยนต์ไฟ

News image

  พิธีเปิด โครงการพัฒนาครูเพื่อเป็นกรรมตัดสินทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพแกลง มาศึกษาดูงาน

News image

  วิทยาลัยการอาชีพแกลง มาศึกษาดูงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ

News image

  งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ วันที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะส่งท่านรอง ชัชวนันท์ จันทรขุน

News image

  คณะส่งท่านรอง ชัชวนันท์ จันทรขุน วันที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ ผอ.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ

News image

  ต้อนรับ ผอ.ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ วันที่ 2 ตุลาคม 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.วิระ

News image

  งานเกษียณอายุราชการ ผอ.วิระ วันที่ 29 กันยายน 2566  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเครื่องนอน 2566

News image

  มอบเครื่องนอน วันที่ 29 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยง ข้าวกลางวัน 29-09-66

News image

  งานเลี้ยง ข้าวกลางวัน วันที่ 29 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกต้นรวงผึ้ง 2566

News image

  ปลูกต้นรวงผึ้ง 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะศึกษานิเทศมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ

News image

  คณะศึกษานิเทศมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 12 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

News image

  ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง  วันที่ 8 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะนิเทศติดตามทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15

News image

  คณะนิเทศติดตามทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13-15  วันที่ 6 กันยายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม มาเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ

News image

  คณะ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม มาเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ  วันที่ 1 กันยายน  2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม คณะกรรมการ อวท 2566

News image

  ประชุม คณะกรรมการ อวท 2566  วันที่ 31 สิงหาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ตำรวจมาให้คววามรู้เกียวกับวัคซีนไซเบอร์

News image

  ตำรวจมาให้คววามรู้เกียวกับวัคซีนไซเบอร์  วันที่ 30 สิงหาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

นิเทศการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม

News image

  นิเทศการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม  วันที่ 10 สิงหาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายพัฒนาผู้นำ

News image

  โครงการค่ายพัฒนาผู้นำ 2566  วันที่ 10 สิงหาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เล่นไฮไลต์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริก

News image

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 2566  วันที่ 9 สิงหาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการปฐมพยาบาล

News image

  อบรมการปฐมพยาบาล  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาล 10

News image

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาล 10  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

fix it center 2566

News image

  fix it center 2566  วันที่ 21-24 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

หล่อเทียนพรรษา 2566

News image

  หล่อเทียนพรรษา 2566  วันที่ 19 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะนิเทศ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2566

News image

  คณะนิเทศ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2566  วันที่ 19 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย

News image

  อบรมพัฒนาอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย  วันที่ 18 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 2566

News image

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  วันที่ 18 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวัยเรียน วัยใสฯ 2566

News image

  โครงการวัยเรียน วัยใสฯ 2566  วันที่ 18 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือ ภาคเรียนที่ 1/2566

News image

  ลงนามความร่วมมือ ภาคเรียนที่ 1/2566  วันที่ 6 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท ระดับสถานศึกษา

News image

  การเลือกตั้งคณะกรรมการ อวท ระดับสถานศึกษา 1/2566  วันที่ 6 กรกฏาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู 2566

News image

  มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู  วันที่ 22 มิถุนายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

News image

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวส.1 66

News image

  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับปวส. วันที่ 11 พฤษภาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับปวช.1 ปี 66

News image

  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับปวช. วันที่ 10 พฤษภาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน วท.นครนายก +วษท.ฉะเชิงเทรา

News image

  ศึกษาดูงาน วท.นครนายก +วษท.ฉะเชิงเทรา วันที่ 1 พฤษภาคม 2566   ณ วท.นครนายก +ว...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมอบรมสวนพฤกษศาสตร์

News image

  อบรมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ วันที่ 27 เมษายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

แสดงความยินดี ครูผู้ช่วย

News image

  แสดงความยินดี ครูผู้ช่วย วันที่ 27 เมษายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนบทความงานวิจัยในชัิ้นเรียน

News image

  อบรมการเขียนบทความงานวิจัยในชัิ้นเรียน วันที่ 26 เมษายน 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มาดูสื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยพระเจ้าจอมเกล้าพระนครเหน

News image

  มาดูสื่อการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยพระเจ้าจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 21 เมษายน 2566   ณ มห...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการทำสื่อ thinglink

News image

  อบรมการทำสื่อ thinglink 25 เมษายน 66   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565

News image

  พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2565 วันที่ 29 มีนาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 2565

News image

  งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมจัดทำคลิปวีดีโอการเรียนการสอน

News image

  อบรมจัดทำคลิปวีดีโอการเรียนการสอน วันที่ 14-15 มีนาคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคฉะเช

News image

  ศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดแสดงผลงาน โครงการทักษะวิชาชีพ โคงงานวิทยาศาสตร์ โค

News image

  โครงการจัดแสดงผลงาน โครงการทักษะวิชาชีพ โคงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคุณธรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

News image

  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรม open house โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิช

News image

  เข้าร่วมกิจกรรม open house โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566   ณ โรงเรียนเทศบาล 2...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวนักเรียน โควตารอบที่ 2

News image

  มอบตัวนักเรียน โควตารอบที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยา

News image

  เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 16 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมจัดทำคลิป โครงงานคุณธรรม

News image

  อบรมจัดทำคลิป โครงงานคุณธรรม  วันที่ 18 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน

News image

  ประชุมภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียน  วันที่ 18 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2566

News image

  กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 16 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มาศึกษาดูงาน

News image

  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มาศึกษาดูงาน  วันที่ 3-4 มกราคม 2566   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันคริสต์มาส 27-12-65

News image

  วันคริสต์มาส  วันที่ 27 ธันวาคม 2565   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานปีใหม่ 2565 วก.กบินทร์บุรี

News image

  งานปีใหม่ 2565 วก.กบินทร์บุรี  วันที่ 28 ธันวาคม 2565   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

News image

  ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565   ณ ปั้มศุภผล กบ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวโควตา นักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1

News image

  มอบตัวโควตา นักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1  วันที่ 18 ธันวาคม 2565   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และทีมงาน

News image

  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และทีมงาน  วันที่ 17 ธันวาคม 2565   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน วันที่ 11-12 ธันวาคม 2565

News image

  โครงการศึกษาดูงาน 65 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565   ณ จั...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงาน วันที่ 9-10 ธ.ค 65

News image

  โครงการศึกษาดูงาน 65 วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565   ณ จั...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2565

News image

  กิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2565   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินเอกสารเชิงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.ปราจีนบุรี

News image

  ประเมินเอกสารเชิงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.ปราจีนบุรี   วันที่ 29 พฤศจิกายน 65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ.ปราจีนบุรี 17-11-65

News image

  ประชุมสิ่งประดิษฐ์ ระดับอศจ.ปราจีนบุรี   วันที่ 17 พฤศจิกายน 65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง

News image

  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง  วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านบุ

News image

  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ วันที่ 13-14 กันยายน 65 ณ โร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมวิชาการ อวท. 65

News image

  โครงการประชุมวิชาการ อวท. 65 วันที่ 7 กันยายน 65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

นายกำพล ภู่มณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ มานิเทศหลักสูตรเชื่อมโยง

News image

  นายกำพล ภู่มณี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ มานิเทศหลักสูตรเชื่อมโยง วันที่ 9 สิงหาคม 65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ฯ

News image

  มหกรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ฯ วันที่ 4-6 สค 65 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม

มสธ. มาแนะแนวการเรียนต่อ

News image

  มสธ. มาแนะแนวการเรียนต่อ  วันที่ 27 กรกฎาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรรัชกาลที่ 10

News image

  พิธีถวายพระพรรัชกาลที่ 10  วันที่ 27 กรกฎาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม และคะณะมาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 26/07/65

News image

  ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ดร.วณิชย์ อ่วมศรี ดร.ปัทมา วีระวานิช มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ  วันที่ 26 กรกฎาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน แผนกไฟฟ้า

News image

  ศึกษาดูงาน แผนกไฟฟ้า  วันที่ 12-13 กรกฎาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันไหว้ครู 2565

News image

  วันไหว้ครู 2565  วันที่ 29-30 มิถุนายน  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย 22/05/65

News image

  ประชุมภาคี 4 ฝ่าย  วันที่ 22 มิถุนายน  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการมาฝึกประสบการณ์ เป็น ผอ. 20-21/06/65

News image

  รองผู้อำนวยการมาฝึกประสบการณ์ เป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา  วันที่ 20-21 มิถุนายน  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธืดา

News image

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธืดา   วันที่ 2 มิถุนายน  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาส่งอ.สมัคร อินทร์เลิศ

News image

  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มาส่งอ.สมัคร อินทร์เลิศ   วันที่ 12 พฤษภาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565

News image

  ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2565    วันที่ 10-11 พฤษภาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รองจักรวัติ สอนแสง ฝึกประสบการณ์

News image

  ภาพ นายจักรวัติ สอนแสง ฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ   วันที่ 1-6 พฤษภาคม  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.ศุภสิทธิ์ ดีรักษา ฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ

News image

  ภาพ ดร.ศุภสิทธิ์ ดีรักษา ฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการ   วันที่ 24-29 เมษายน  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพชุมชน

News image

  โครงการจัดกิจกรรมมหกรรมฝึกอาชีพชุมชน เพื่อประชาชน   วันที่ 26 มีนาคม  65 ณ โร...

อ่านเพิ่มเติม

ท่านรองเลขา+ท่านผอสำนัก มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ

News image

  ท่านรองเลขา+ท่านผอสำนัก มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ   วันที่ 23 กุมภาพันธ์  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 65

News image

  กิจกรรมวันครู 65   วันที่ 25-27 ม.ค.  65 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

News image

  การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน  วันที่ 24-25 พ.ย 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัลหุ่นยนต์ ABU 2021

News image

  รับรางวัลหุ่นยนต์ ABU 2021 วันที่ 10 พ.ย 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ป

News image

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 12 พ.ย 64...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สำนัก..สมอ.และสสอ. มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ

News image

  ผอ.สำนัก..สมอ.และสสอ. มาเยี่ยมวิทยาลัยฯ วันที่ 10-11 พ.ย 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเ

News image

  ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยม วันที่ 9-10 พ.ย 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแสดงผลงาน โครงการทักษะวิชาชีพ คุณธรรม2564

News image

  โครงการแสดงผลงาน โครงการทักษะวิชาชีพ คุณธรรม 2564 วันที่ 16 มี.ค.–3 เม.ย. 64  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมร่วมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

News image

  ประชุมร่วมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 2564 วันที่ 3 เมษายน 64  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อวท ทักษะ ปราจีน 64

News image

  อวท ทักษะ ปราจีนบุรี 2564 วันที่ 22 มี.ค. 64  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะระดับ ภาค 2563

News image

  ทักษะระดับ ภาค 2563 วันที่ 31 มี.ค.–3 เม.ย. 64  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงงานคุณธรรม2563

News image

  โครงงานคุณธรรม 2563 วันที่ 18 มี.ค. 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

News image

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2564 วันที่ 12 มี.ค.64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือวันที่ 64

News image

เข้าค่ายลูกเสือวันที่ 64 วันที่ 9–10 มี.ค.64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ 2564 วก.กบินทร์บุรี 25 กพ 64

News image

งานสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่ 2564 วันที่ 25 ก.พ.64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะอศจ 2564

News image

  ทักษะอศจ 2564 วันที่ 23 ก.พ.64 ณ อา...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมิน อวท. ระดับอศจ.2564

News image

  ประเมิน อวท. ระดับอศจ.2564 วันที่ 18 ก.พ.64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวโควตา รอบแรก64

News image

  มอบตัวโควตา รอบแรก 64 วันที่ 14 ก.พ. 64 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ตลาดนัดค้าปลีก 63

News image

  ตลาดนัดค้าปลีก วันที่ 9–10 ธ.ค. 2563 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันปิยะมหาราช

News image

  วันปิยะมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ที...

อ่านเพิ่มเติม

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

News image

  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ที...

อ่านเพิ่มเติม

ออกค่ายพัฒนาวัดหนองหิน

News image

  ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3  วัดหน่องหิน  วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วัดหน่องหิน จ....

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมวันแรก

News image

  เปิดเทอมวันแรก วันที่ 13 ก.ค. 63 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อศจ.ตรวจมาตรการ โควิด-19

News image

  อศจ.มาตรวจมาตรการโควิด-19 วันที่ 10 ก.ค. 63 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

สาธารณสุขจังหวัดปราจีนมาตรวจวิทยาลัยเรื่องมาตรการโควิด-19

News image

  สาธารณสุขจังหวัดปราจีนตรวจวิทยลัยฯ มาตรการโควิด-19 วันที่ 23 ก.ค. 63 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รับท่านรองใหม่ 4 คน

News image

  รับท่านรองใหม่ จำนวน 4 ท่าน วันที่ 20 ก.ค. 63 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้าง บ้านอ่างมหา

News image

  พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้าง บ้านอ่างมหา วันที่ 9-10 ส.ค. 63   ณ ศา...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

News image

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันที่ 10 ส.ค. 63   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมภาคีสี่ฝ่าย ปี 63

News image

  ประชุมภาคี 4 ฝ่ายปี 63 วันที่ 4 ส.ค. 63   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

News image

  ปฐมนิเทศนักเรียนปี 63 วันที่ 29-30 มิถุนายน 63   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอตรวจมาตรการ โควิด 19 รอบ 2

News image

  นายอำเภอตรวจมาตรการ โควิด-19 รอบ 2 วันที่ 14 ก.ค 2563   ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงส่งท่านรอง 3 ท่าน

News image

  งานเลี้ยงส่งท่านรอง 3 ท่าน 63   ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์ุบุรี  วันที่ 8 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองมาร่วมมือทางการศึกษา 63

News image

  นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองมาร่วมมือทางการศึกษา 63   ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์ุบุรี  วันที่ 19 มีนาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

พบผู้ว่าราชการ

News image

  พบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  63 ณ  วันที่ 17 มีนาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ 63

News image

  เข้าค่ายลูกเสือ 63 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรืบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25...

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะระดับชาติ 62

News image

  ทักษะระดับชาติ 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยแอ๋็ด วันที่ 31 ม.ค 25...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู 63

News image

  กิจกรรมวันครู 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วันที่ 16 ม.ค 25...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง โควตา 63

News image

  มอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง โควตา 63 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 12 ม.ค 25...

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลระดับภาค 62

News image

  รางวัลระดับภาค 62 ณ ปั้มน้ำมัน ศุภผล วันที่ 6 ม.ค 25...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวะอาสา ปีใหม่ 2563

News image

  อาชีวะอาสา ปีใหม่ 2563 ณ ปั้มน้ำมัน ศุภผล วันที่ 28-29 ธ.ค 62...

อ่านเพิ่มเติม

งานปีใหม่ 2563

News image

  งานปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 62 วันที่ 29 ธ.ค 62...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสี 2562

News image

  กีฬาสี 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 62 วันที่ 27-29 ธ.ค 62...

อ่านเพิ่มเติม

วันคริสมัส

News image

  วันคริสมัส ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 62 วันที่ 25 ธ.ค 62...

อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ใส่ บาตร ข้าวสาร อาหาร แห้ง

News image

  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ใส่ บาตร ข้าวสาร อาหาร แห้ง  ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 62 วันที่ 4 ธ.ค 62...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินองค์การฯ วันที่ 2 ธันวาคม 62

News image

  ประเมินองค์การวิชาในอนาคตแห่งประเทศไทย  ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 62 วันที่ 2 ธันวาคม 62...

อ่านเพิ่มเติม

วันลอยกระทง 62

News image

  วันลอยกระทง  62 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 11 พ.ย 25...

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งประดิษฐ์ อศจ 62

News image

  การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 62 วันที่ 15-18 พ.ย 62...

อ่านเพิ่มเติม

เลี้ยงส่ง อ.อริสา

News image

  เลี้ยงส่ง อ.อริสา ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

เลี้ยงส่งอ.อภัย

News image

  เลี้ยงส่งอ.อภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 31 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

แสดงผลงานโครงงานคุณธรรม 12 กย 62

News image

  แสดงผลงานโครงงานคุณธรรม 12 กย 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 12-19 กันยายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช

News image

  วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี วันที่ 23 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

งานอาเซียน+โครงการพลังสีขาว

News image

  งานอาเซียน+โครงการพลังสีขาว ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทรืบุรี วันที่ 14  สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

งานจัดนิทรรศการและจัดงานวันสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 12 กย

News image

  งานจัดนิทรรศการและจัดงานวันสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 12 กย 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปราทุมธานี วันที่ 12 กันยายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมดับเพลิง

News image

  อบรมดับเพลิง ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 30 ก.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคุณธรรมหน้าเสาธง

News image

  ประกาศคุณธรรมหน้าเสาธง ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 12 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย

News image

  โครงการวันสุนทรภู่   วันภาษาไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 26 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 62

News image

  กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 9-12 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระพร รัชกาลที่ 10

News image

  ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพรพระราชินี

News image

  ถวายพรพระราชินี  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 30 พ.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัล ตระกร้อ

News image

  มอบรางวัล ตะกร้อ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 18 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา ทาสี รั่วโรงพยาบาลประจำตำบลหนองไทร

News image

  จิตอาสา ทาสี รั่งโรงพยาบาลประจำตำบลหนองไทร จ.สระแก้ว วันที่ 14 มีนาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562

News image

  พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 13 มีนาคม 2562  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศ 62

News image

  ปัจฉิมนิเทศ 62  วันที่ 12 มีนาคม 62  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวโควตา รอบ 2

News image

  มอบตัวโควตา รอบ 2  วันที่ 10 มีนาคม 62  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู ๖๒

News image

  วันครู ๖๒  วันที่ 16 ม.ค. 62  ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

News image

  เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 62 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวโควตา ประชุมผู้ปกครองรอบ 1

News image

  มอบตัวโควตา ประชุมผู้ปกครองรอบ 1  วันที่ 20 ม.ค. 62 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดโครงงานโครงการ นักเรียน นักศึกษา

News image

  ประกวดโครงงานโครงการ  นักเรียน นักศึกษา วันที่ 30 มกราคม 62 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกค่ายอาสาพัฒนา 62

News image

  โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1  วันที่ 2-3  มีนาคม 62 ณ วัดหนองไทร จ....

อ่านเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม

News image

  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  5 ธันวาคม วันที่ 3 ธ.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ลอยกระทง 2561

News image

  โครงการวันลอยกระทง 2561 วันที่ 21 พ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

News image

  สิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 20 พ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขั้นทักษะ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน

News image

  แข่งขั้นทักษะ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน วันที่ 17 พ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รับท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

News image

  รับท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  วันที่ 17  ตุลาคม 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รางวัล 5 ดาวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 61

News image

  รางวัล 5 ดาวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 61 วันที่ 22-23 ส.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการคอนเสิร์ตพลังสีขาว 61

News image

  โครงการคอนเสิร์ตพลังสีขาว 61 วันที่ 22 ส.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรม​ IT.​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปราจีนบุรี เขต

News image

  อบรม​ IT.​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 วันที่ 18 ส.ค 61...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการคอนเสิร์ตพลังสีขาว ประกวดโฟล์คซอง 15สค 61

News image

  โครงการคอนเสิร์ตพลังสีขาว ประกวดโฟล์คซอง วันที่ 15 ส.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม

News image

  กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม วันที่ 10 ส.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัปดาห์อาเซียน

News image

  โครงการสัปดาห์อาเซียน วันที่ 8 ส.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเกิด ร.10

News image

  พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเกิด ร.10 วันที่ 26 ก.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

แห่เทียนไปวัดคลองกลาง

News image

   แห่เทียนไปวัดคลองกลาง วันที่ 25 ก.ค 61 ณ วั...

อ่านเพิ่มเติม

big cleaning day

News image

  big cleaning day วันที่ 26 กค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

หล่อเทียนพรรษา 61

News image

  หล่อเทียนพรรษา  61 วันที่ 26 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู 14 ก.ค. 61

News image

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู วันที่ 14 ก.ค 61 ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู 7กค61

News image

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู วันที่ 7 ก.ค 61 ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู 8 ก.ค 61

News image

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาจริยคุณ ผู้บริหารครู วันที่ 8 ก.ค 61 ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถาน

News image

  อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ 22  ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสาคร มาดูงานโครงงานคุณธรรม

News image

  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสาคร มาดูงานโครงงานคุณธรรม วันที่ 7 มิ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ มาศึกษาดูงาน คุ

News image

  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ  มาศึกษาดูงาน คุณธรรม วันที่ 28 มิ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม มาศึกษาดูงาน คุณธรรม

News image

  วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  มาศึกษาดูงาน คุณธรรม วันที่ 2 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาศึกษาดูงา

News image

  วิทยาลัยเทคนิคนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม วันที่ 13 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม

News image

  วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก  มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม วันที่ 19 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

บรรยาย คุณธรรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

News image

  บรรยาย คุณธรรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วันที่ 6-11 มิ.ย. 61...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 2561

News image

  ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  2561 วันที่ 16 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระพรชัยมงคล ร.10

News image

  ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 วันที่ 26 ก.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

แผนกคอมพิวเตอร์ ประกาศโครงงานคุณธรรม

News image

  แผนกคอมพิวเตอร์ ประกาศโครงงานคุณธรรม วันที่ 11 มิ.ย. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การซ่อมปริ้นเตอร์ brother

News image

  อบรม การซ่อมปริ้นเตอร์  brother วันที่ 29 มิ.ย - 2  ก.ค 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกต้นไม้ 2561

News image

  ปลูกต้นไม้ 2561 วันที่ 25 พ.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันสุนทร์ภู่ 2561

News image

  วันสุนทร์ภู่ 2561  วันที่ 27 มิ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

News image

  การนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 12 มิ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ทูบีนัมเบอร์วัน รับเสด็จ

News image

  ทูบีนัมเบอร์วัน รับเสด็จ  วันที่ 30 พ.ค. 61 ณ โร...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู 2561

News image

  พิธีไหว้ครู วันที่ 21 มิ.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม รอบแรก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธาน

News image

  จัดนิทรรศการ โครงงานคุณธรรม รอบแรก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 29-30 เม.ย 61...

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอโครงงานคุณธรรม 2561 แบ่งกลุ่ม

News image

  นำเสนอโครงงานคุณธรรม 2561 แบ่งกลุ่ม วันที่ 10 พ.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลส่งกรานต์ 2561

News image

  เทศการสงกรานต์ 2561 วันที่ 10 เม.ย 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียน ปวส.1

News image

  ปฐมนิเทศนักเรียน ปวส.1 61 วันที่ 9 พ.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศระดับปวช. 2561

News image

  ปฐมนิเทศระดับปวช.1  61 วันที่ 8 พ.ค. 61 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม

News image

  วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม  มาศึกษาดูงาน พอเพียง วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ลาว-เยรมัน

News image

  ศึกษาดูงานวิทยาลัย ลาว-เยรมัน วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ประเทศ สป...

อ่านเพิ่มเติม

รับใบประกาศ 61

News image

  งานรับใบประกาศ  61 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ปัชฉิมนิเทศ 61

News image

  ปัจแมนิเทศ  2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวนักเรียนโควต้า 61

News image

  มอบตัวนักเรียนโควตา รอบ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

Open House วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 2561

News image

  Open House วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 2561 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการต้นไม้พูดได้ 2561

News image

  โครงการต้นไม้พูดได้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 2561

News image

    โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

งานโครงการโครงงาน 2561

News image

  โครงงานโครงการ 31 มกราคม 2561 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดอาชีวะอาษา

News image

  พิธีเปิดอาชีวะอาษา วันที่ 29 ธ....

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมิน อวท ระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

News image

  ตรวจประเมิน อวท ระดับหน่วย วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 13 ธ....

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสี 2560

News image

  กีฬาสี 60 วันที่ 28 ธ.ค.60 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

สอบ V-net 2560

News image

  สอบ V-net วันที่ 16-17 ธ....

อ่านเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ เนตนารี 7-9 ธ.ค.60

News image

  เข้าค่ายลูกเสือและเนตนารี วันที่ 7-9 ธ....

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก มาศึกษาดูงาน

News image

  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก มาศึกษาดูงาน วันที่ 4 ธ.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ อ.สุชิน อ้วนอ่อน

News image

  ต้อนรับ อ.สุชิน อ้วนอ่อน วันที่ 1 ธ.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อศจ.ปราจีนบุรี

News image

  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 29-30 พ.ย. 60...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันสิงค์ประดิษฐ์ระดับ อศจ.ปราจีนบุรี

News image

  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22 พ.ย. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศุกร์สดใสใจอิ่มบุญ

News image

  โครงการศุกร์สดใสใจอิ่มบุญ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 พ.ย 25...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันลอยกระทง 2560

News image

  งานวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พ.ย 25...

อ่านเพิ่มเติม

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพรัชกาลที่ 9

News image

  พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพรัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทัศการวันถวายพระบรมศพ ร9

News image

  จัดนิทัศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร9 วันที่ 25 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

วันปิยะมหาราช 2560

News image

  วันปิบะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

รวมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ

News image

  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันที่ 18 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

รับโล่รางวัลสถานดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย

News image

  รับโล่รางวัลดีเด่น สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเป็นปีที่ 1 สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560  วันที่ 5  ตุลาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมวันแรก 2/2560

News image

  วันเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2 วันที่  16 ตุลาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

วันสถาปนาธงชาติไทยครบ 100 ปี

News image

  จัดกิจกรรมวันสถาปนาธงชาติไทยครบ 100 ปี วันที่  28 กันยายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วศึกษาดูงาน

News image

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วศึกษาดูงาน วันที่  25 กันยายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

News image

  ประเมินปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่  25 กันยายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการคอนเสิร์ดพลังสีขาวมิวสิคเฟสติวัล 2017

News image

  โครงการคอนเสริดพลังสีขาวมิวสิคเฟสติวัล วันที่  23 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

News image

  โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่  24 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมความรู้เรื่่องยาเสพติด

News image

  โครงการอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด  วันที่  8 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ถวายพระพร 12 สิงหาคม

News image

  ถวายพระพร 12 สิงหาคม  วันที่  11 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการต้นไม้พูดได้

News image

  โครงการต้นไม้พูดได้  วันที่  9 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย

News image

  ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  6 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมพัฒนาจิต

News image

  โครงการอบรมพัฒนาจิต ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  2 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการ 10

News image

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการ 10  วันที่  27 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

งานทูบีนำเบอร์วัน

News image

  งานทูบีนำเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  26 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประดับแถบลูกเสือ 2560

News image

  ประดับแถบลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  26 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย

News image

  ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่  24 ก.ย. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 2560

News image

  ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 17 กรกฎาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 2560

News image

  โครงการพิธีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนประจำพรรษา วันที่ 5 กรกฎาคม 60...

อ่านเพิ่มเติม

ออกหน่วยบริการ Fix it center

News image

  จุดบริการ Fix it center หมู่ที่ 12 บ้านหนองข่า ต.นนทรี วันที่ 1-2 กรกฎาคม 60...

อ่านเพิ่มเติม

วันสุนทรถู่ 60

News image

  วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 28 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู 2560

News image

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 22 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการใหม่

News image

  ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการใหม่   วันที่ 19 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม

News image

  วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี มาศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม วันที่ 19 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินห้องเรียนเฉพาะทาง

News image

  ประเมินห้องเฉพาะทางรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสาธง 5 นาที นายอำเภอกบินทร์บุรี พูดหน้าเสาธง

News image

  โครงการเสาธง 5 นาที นายอำเภอกบินทร์บุรี พูดหน้าเสาธง   วันที่ 15 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเขียนแผนทวิภาคี

News image

  โครงการอบรมการเขียนแผนทวิภาคี  ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศักษาใหม่ ปวส. 60

News image

  โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. 60

News image

  โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและงานหลักสูตร

News image

  โครงการอบรมงานฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและงานหลักสูตร ประจำวันที่ 26 เมษายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ปกครองเยียมชมห้องเรียนเฉพาะทางและห้องศูนย์การเรียนรู้

News image

  โครงการผู้ปกครองเยียมชมห้องเรียนเฉพาะทางและห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 20-21 เมษายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 60

News image

  โครงการประชุมผู้ปกครอง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 เมษายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 60

News image

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 60 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 2/2560

News image

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 2/2560 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดโครงการอาชีวอาสา

News image

  พิธีเปิดโครงการอาชีวอาสา วันที่ 24 ธันวาคม &n...

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนบริษัทอินดัสเดียร์ บอยเลอร์

News image

  มอบทุนบริษัทอินดัสเดียร์ บอยเลอร์ วันที่ 12 มกราคม &n...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 58

News image

  โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 14 ธันวาคม &n...

อ่านเพิ่มเติม

บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปี 58

News image

  บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม &n...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558

News image

        พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

รับรองผู้อำนวยการโชคชัย วันที่

News image

    รับรองผู้อำนวยการโชคชัย วันที่                               รับรองผู้อำนวยการโชคชัยวันที่ 2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง 58

News image

  กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

News image

  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันปิยะมหาราช

News image

  พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ที...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมยาเสพติด โดยอำเภอกบินทร์บุรี

News image

  อบรมยาเสพติด โดยอำเภอกบินทร์บุรี   วันทีี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ &n...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัตการวัดผล

News image

  อบรมเชิงปฏิบัติการวัดผล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา 2558  วันทีี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ อวท และประกวดร้องเพลง วงโฟล์คซอง 58

News image

  ประชุมคณะกรรมการ อวท และประกวดร้องเพลง วงโฟล์คซอง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฟุตซอล วก.กบ คัพ ครั้งที่ 9

News image

  โครงการฟุตซอล วก.กบ คัพ ครั้งที่ 9วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ TO BE NUMBER ONE 58

News image

                                  โครงการ TO BE NUMBER ONEวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี     &n...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ตำบลเมืองเก่า และโรงเ

News image

                   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fax it center ณ วัดบ้านไผ่  วันที่ 25 -26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ Fix it Center ณ วัดราษฎร์รังษี  วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศูนย์อาชีวะศึกษากึ่งถาวร Fix IT Center 58

News image

                          ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fax it centerโครงการศูนย์อาชีวะศึกษากึ่งถาวรโครงการ การบริการวิชาการวิชาชีพ สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สู่ชุมชนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมกับ โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา 58

News image

             พิธีหล่อเทียนพรรษา และ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 29 กรฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วั...

อ่านเพิ่มเติม

เดินเทศพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 58

News image

                    ร่วมเดินเทิศพระเกียรติ ตลาดเทศบาลกบินทร์บุรี พิธีถวายพระพรพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์บุรีวันทีี่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวาย พระบรมราชินีนาถ อ.กบินทร์บุรี 58

News image

                          พิธีถวายยพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถณ อำเภอกบินทร์บุรี วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร่วมพิธีตอนเช้า ณ อำ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 58

News image

  พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2558  วันทีี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 58

News image

  พิธีปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ปวช.และ ปวส วันทีี 29-30 เมษายน พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมจัดซื้อหนังสือภาคเรียนที่ 1-2558

News image

  ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2557

News image

    พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

News image

  โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแสดงผลงานผู้เรียนและครูผู้สอน

News image

  โครงการแสดงผลงานผู้เรียนและครูผู้สอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ร่วมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

News image

   โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ร่วมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

การสอบ V-Net

News image

  สอบ V-Net ระดับ ปวช. ปวส.สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 24 - 25 มกราคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

News image

  ประชุมจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู 58

News image

   กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี วันครู 16 มกราคม 2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอาชีวะอาสาตรวจรถก่อนใช้ปีใหม่

News image

  เปิดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ ปัม ปตท ศุภผลปิโตรเลียม จำกัด             ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุร ี  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 57

News image

  กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 57

News image

    กีฬาสีภายใน 2/2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กีฬาสีภายใน 2/2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

News image

  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ อาชีวจังหวัดปราจีนบุรี

News image

  เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ&...

อ่านเพิ่มเติม

งานประเพณีวันลอยกระทง

News image

  ประเพณีวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2557

News image

  พิธีลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ วก.กบ. Hot Show Pow 2014

News image

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้จัดโครงการ วก.กบ. Hot Show Pow 20...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินครูผู้สอน 1/2557

News image

นักเรียน-นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชา ตอบแบบ...

อ่านเพิ่มเติม

fix it center ศูนย์ตำบลลาดตะเคียน โรงเรียนไทรัฐ 93

News image

fix it center ศูนย์ตำบลลาดตะเคียน โรงเรียนไทรัฐ 93 วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

News image

    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกบินทร์บุรีมิวสิคเฟสติวัล 2014

News image

  โครงการกบินทร์บุรีมิวสิคเฟสติวัล 2014 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และพิธีเปิดฟ

News image

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และพิธีเปิดฟุตซอล วก.กบ ครั้งที่ 8  วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 1/2557

News image

  โครงการการส่งเสริมประชาธิปไตย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557

News image

  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 และจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ตำบลหาดนางแก้ว

News image

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ตำบลหาดนางแก้ว ณ โรงเรียนวังบัวทอง วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาทวิภาคี

News image

   โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาทวิภาคีสู่ประตูดาว วันที่ 14 มิถุนายน   พ.ศ. 2557  วิ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 2557

News image

พิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม และไห้วครู วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557...

อ่านเพิ่มเติม

มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ระดับปวช. 57

News image

   มอบตัวนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ&...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศการสงกรานต์

News image

    โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชน วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2557 ช่อง 7 มาบันทึกเทป การให้บริการประชาชน ณ ปั๊มศุภผลปิโตเลียม จำกัด ถนน 304 ก่อนถึงสี่แยก กบ...

อ่านเพิ่มเติม

งานปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศปี 57

News image

    เมื่อวันที 27 มีนาคม 2557 ทางวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบวชก่อนจบ ปีการศึกษา 2556

News image

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้จัดโครงการบวชก่อนจบ ระหว่างวันที่ 13-21 มีนาคม 2557 โดยวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื่อประดับแถบ 3 สี

News image

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประดับแถบ 3 สี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ณ สน...

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดผลงานครูนักเรียน ปีการศึกษา 56

News image

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 จัดโครงการประกวดผลงานครูและนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

งาน Open House 57

News image

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมงาน Open House ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

News image

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้า วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

News image

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โด...

อ่านเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช

News image

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

News image

       เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมจัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จั...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม และเปิดโครงการ Fixit

News image

       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดประชุมและเปิดโครงการศูนย์บริการ Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด ใน...

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

News image

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ต้อนรับ ฯพณฯ จาตุรนต์  ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อำเภ...

อ่านเพิ่มเติม

กบินทร์บุรีช่วยผู้ประสบอุทกภัย

News image

         เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาฯชาญเวช บุญประเดิม ไว...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดร้องเพลง

News image

       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.00 น. ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงขึ้น ณ โด...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี

News image

       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

News image

       เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25...

อ่านเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

News image

       เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

News image

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น ณ โด...

อ่านเพิ่มเติม

ชมรมจิตอาสา

News image

       เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ชม...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

News image

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดงานทำบุญแผนกวิชาขึ้น ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

News image

    วันที่ 24 มิถุนยน พ.ศ. 2556  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ปร...

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

News image

    วันที่ 24 มิถุนยน พ.ศ. 2556  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดส่งกองลูกเสือเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ณ สำ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤตินักศึกษา

News image

    วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความประพฤติ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ระดับชาติ

News image

   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  โดยนายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นำคณะรองผู้อำนวยการ ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ....

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู 2556

News image

      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี บริการสอนอาชีพสู่ชุมชน

News image

    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอาชีพสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุภาพ  วงศ์จันทร์     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป...

อ่านเพิ่มเติม

การอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมบริจาคโลหิต

News image

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556 คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวน 20 คน ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จั...

อ่านเพิ่มเติม

ทีมยูคาลิปตัส คว้ารางวัลระดับชาติ

News image

เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2556  ทีมหุ่นยนต์ “ยูคาลิปตัส” วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2555...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2556

News image

  เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ทางวิทยาลัยฯได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ใหม่ ระ...

อ่านเพิ่มเติม

รายการสมรภูมิไอเดีย

News image

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 คณะครู...

อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 1/2556

News image

ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินครูผู้สอน 2/2555

News image

  นักเรียน-นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชา ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน   ตอบแบบสอบถาม ...

อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ V-NET 2555

News image

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี...

อ่านเพิ่มเติม

Fix it center บริการประชาชน

News image

  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเลิกบุหรี่ ชีวิตสดใส

News image

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมกฎหมายคุ้มครองสิทธิ

News image

ทีมงานสำนักงานอัยการกบินทร์บุรี มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครูอาชีวศึกษา 2556

News image

  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนอาชีวะมีน้ำใจ บริการประชาชน

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ออกบริการวิชาชีพ ร่วมกับ อบต.ย่านรี...

อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยสนับสนุนทีมหุ่นยนต์วิทยาลัยฯ

News image

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556 นายสุภาพ วงศ์จันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี...

อ่านเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ 2556

News image

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วม...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนจัดตั้ง  ศู...

อ่านเพิ่มเติม

ส.ค.ส. ปีใหม่ 2556

News image

  ส่งความสุขปีใหม่ 2556 ได้จัดทำขึ้นในลักษณะบัตรอวยพร ...

อ่านเพิ่มเติม

วก.กบินทร์บุรีร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย

News image

นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวนกว่า 150 คน สมัค...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยพาณิชยการปราจีนบุรี ศึกษางานประกันคุณภาพ

News image

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณะค...

อ่านเพิ่มเติม

คว้ารางวัลเกียรติยศ รถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

News image

  ทีมรถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ ...

อ่านเพิ่มเติม

รางวัลคนเก่งท่องคำศัพท์ 200 คำ level1

News image

เมื่อวันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2555  นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอ...

อ่านเพิ่มเติม

งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

News image

      วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม งานวันพ่อแห่งชาติ

News image

กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ภายในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดทำชึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ภายใ...

อ่านเพิ่มเติม

งานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ

News image

งานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ วันที่ 3-7 ธันวาคม 2555 ณ ถนนลูกหลวง ริมค...

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ณ วิทย...

อ่านเพิ่มเติม

วก.นครนายกศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม

News image

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้เ...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

News image

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่ว...

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนานักเรียน-นักศึกษาฝึกงาน

News image

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จ...

อ่านเพิ่มเติม

วท.ปราจีนบุรีศึกษาดูงานประกันคุณภาพ

News image

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานี้ วิทย...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

News image

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา สังกัดงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นำโดยคุณครูสนิท ฉิมม...

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินผู้อำนวยการ

News image

  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โดยท่านผู้อำนวยการสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประเมินในโครงการนี้ด้วย ซึ...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน-นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้

News image

นักเรียน-นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจการเรียนเทียบโอนควมรู้และประสบการณ์

News image

แบบสำรวจความต้องการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี...

อ่านเพิ่มเติม

บรรยากาศงาน English Day

News image

มาถึงแล้ว ภาพบรรยากาศงาน English Day ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วันที่ 22 สิงหาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

News image

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใยโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555  ...

อ่านเพิ่มเติม

จิตอาสา พัฒนาชุมชน

News image

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ออกหน่วยอาสาพัฒนาชุมชน ตา...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและงานประ

News image

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เด...

อ่านเพิ่มเติม

การอาชีพกบินทร์บุรี เดินรณรงค์ประชาธิปไตย

News image

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เด...

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาแผนกการบัญชี ตัวแทนยุวฑูตอาชีวอาเซี่ยน

News image

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดยุวทูตอาชีวศึกษาอาเซียนระดับภาคใต้และภาคตะวันออก(AEC Vocational Am...

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดโครงงานอาชีวศึกษาเอสโซ่

News image

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระ...

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซี่ยน

News image

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก แล...

อ่านเพิ่มเติม

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555

News image

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอ...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวะยุคใหม่ "ห่างไกลยาเสพติด"

News image

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการอาชีวะยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

ทีมหุ่นยนต์ "ข้าวโพดแปดแถว" คว้ารางวัลระดับชาติ

News image

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 ทีมหุ่นยนต์ “ข้าวโพดแปดแถว” วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้เข้าร่วมแข่งขัน ABU Asia - Pacific Robot Contest 2012 ชิ...

อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศกับครูต่างชาติ

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษาต่างประเทศและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี2558 (Asians Economic Community: AE...

อ่านเพิ่มเติม

แผนกช่างอิเล็กฯศึกษาดูงานดาวเทียม

News image

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศึ...

อ่านเพิ่มเติม

ไหว้ครูปีการศึกษา 2555

News image

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

News image

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ หอ...

อ่านเพิ่มเติม

การอาชีพกบินทร์บุรี แชมป์ุ่หุ่นยนต์ 3 ปีซ้อน

News image

เมื่อวันที่ 15 -19 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้ส่งทีมหุ่นยนต์ทีมยูคาลิปตัสและทีมข้าวโพดแปดแถว เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) รอ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการบวชก่อนจบ ประจำปีการศึกษา 2554

News image

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดโครงการบวชก่อนจบ ณ โด...

อ่านเพิ่มเติม

รถดูดใบไม้ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ

News image

" รถดูดใบไม้ " ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บา...

อ่านเพิ่มเติม

มาฆปูรมี ศรีปราจีน 2555

News image

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธุ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2555 จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดงานสัมพุทธชยันตี-มาฆปูรมีศรีปราจีน 2555 ณ วัดสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จั...

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2554

News image

 การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี (กบินทร์บุรีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 24 - 25 ก.พ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 15 - 17 ก.พ. 55

News image

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการนิเทศก์กำกับติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

News image

 โครงการนิเทศก์กำกับติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวด ผลงานครู ผลงานนักเรียน สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

News image

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการประกวด ผลงานครู ผลงานนักเรียนนักศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วันที่ 8 ก.พ. 2555 ณ หอประชุมโดม วิ...

อ่านเพิ่มเติม

สอบ V-NET ระดับ ปวช. ปวส.

News image

   วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ศูนย์สอบ V-NET ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ...

อ่านเพิ่มเติม

วันครู 2555

News image

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม   วันครู  ณ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี  ขอ...

อ่านเพิ่มเติม

ด้วยรักและผูกพัน ผอ.จรัส เลห์สิงห์

News image

ด้วยรักและผูกพันธ์ ผู้อำนวยการจรัส เลห์สิงห์ และยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการจักรพันธ์ ภู่สิงห์ วันที่ 10 มกราคม 2555 ณ หอประชุมโดม วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ช่างยนต์ชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ

News image

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554  เวลา 9.00 น-15.00 น. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

News image

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสตาร์ จั...

อ่านเพิ่มเติม

อาชีวบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ

News image

อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิ...

อ่านเพิ่มเติม

เทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

News image

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราข  5 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นั...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ 84 นาที 7 วิธีทำดีเพื่อพ่อ

News image

ในวันที่  2 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ  84 พรรษา  ณ  อาคารโดม(หลังใหม่) ขอ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันจรวดขวดน้ำและโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25

News image

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำและโครงงานวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกบินทร์บุรีร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีนำคณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษานำถุงยังชีพและน้ำดื่มที่รับบริจาคได้มานั้นไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต. ลำตาเสา อ.วังน้อย จั...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการมารยาทงามตามแบบไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการมารยาทงามตามแบบไทย ระดับ ปวช.,ปวส. ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 ณ หอ...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญทุกวันจันทร์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการทำบุญทุกวันจันทร์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักศึกษาได้รู้จักกิจกรรมของ วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ขอ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี วางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช

News image

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  นำคณะครู-อาจารย์   เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนหนึ่งร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชในวันที่ 23 ต.ค. 25...

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับครูภาษาเกาหลี " เรียนภาษาเกาหลี ที่วิทยาลัยการอา

News image

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณครูลี ซอน ฮี  ชาวเกาหลีใต้ จากโครงการจัดส่งคณะครูสอนภาษาเกาหลีไปยังโรงเรียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศู...

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างบทเรียนและการจัดการระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนและการจัดการระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning ด้วย Moodle ให้แก่คณะครู-อาจารย์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่จะออกฝึกงานในเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุม วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

News image

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ และนายมณฑป ไชยบัณฑิต ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการประชุมคัดเลือกนักกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมคัดเลือกนักกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดฉาก ศึกฟุตซอล วก.กบ.คัพ ครั้งที่ 5

News image

วันที่  13  กรกฎาคม  2554 เวลา 12.00 น. ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นายจรัส เล่ห์สิงห์  รอ...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน การอาชีพกบินทร์บุรี แห่เทียน ถวายวัดโคกป่าแพง

News image

วันที่13 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดโคกป่าแพง ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์ จั...

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนการอาชีพกบินทร์บุรี สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

News image

วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ณ หอ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหาก

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ภาคเรียนที่

News image

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ภาคเรียนที่ 1/2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่เสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการวันสุนทรภู่ 2554

News image

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงอาหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู 1/2554

News image

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon 2011 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ “ถ

News image

การแข่งขัน หุ่นยนต์  ABU Robocon 2011 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ “ถนนเทคโนโลยี 2554” ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาช

News image

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้นำคณะครู - อาจารย์ไปบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 25...

อ่านเพิ่มเติม

สถานศึกษาพอเพียง 2553

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2554

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน  วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุม วิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง - ใช้สิทธิเรียนฟรี ปีการศึกษา 2554

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประชุมผู้ปกครอง - ใช้สิทธิเรียนฟรี นักเรียน - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 และ ปวช.3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุม วิ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2553

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมราชาวดี วิ...

อ่านเพิ่มเติม

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ 1/2554 (A.T.C.)

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ได้นำคณะครู – อาจารย์ไปฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2554 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554...

อ่านเพิ่มเติม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.

News image

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25...

อ่านเพิ่มเติม
 • คำสั่งราชการ
 • รายงานการประชุม
 • โครงการนักศึกษา
 • ผลงานวิจัยครู

ระชาสัมพันธ์งานทั่วไป
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประกาศวันหยุดชดเชยเทศการปีใหม่ 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชี (301)ครั้งที่2 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป(ครู)สาขาวิชาการบัญชี(301)ครั้งที่1
ประกาศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการบัญชี (301)
ประกาศ คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 
ประกาศวันหยุดพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
 ประกาศการลงเวลาปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
 ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลุกจ้างชั่วคราว ตำแแหน่งเจ้าหน้าที่  จำนวน 4 ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 4 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2566 
ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแแหน่งครูพิเศษสอน  จำนวน 5 ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2566
 ผู้เรียน ลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2565 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีการศึกษา 2565 
 รูปบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 2565 
ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจำลองงานกลึงและงานกัดด้วยเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจำลองงานกลึงและงานกัดด้วยเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจำลองงานกลึงและงานกัดด้วยเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ระกาศผล ผู้ชนะการเปิดประมูลร้านค้าสหการ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
 ระกาศผล ผู้จำหน่ายร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
 ระกาศ การเปิดประมูลร้านค้าสหการ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
 ประกาศ ประกวดราคาชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม และระบบจำลองงานกลึงและงานกัดด้วยเทคโนโลยี ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
หนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านแถวชั้นเดียว 10 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านแถวชั้นเดียว 10 หน่วยด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีการศึกษา 2566 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่(ยานยนต์ไฟฟ้า)เชื่อมต่อโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียวไทม์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประกาศประกวดราคาชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสมัยใหม่(ยานยนต์ไฟฟ้า)เชื่อมต่อโมดูลแบบอินเตอร์แอคทีฟเรียวไทม์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

บุคคลออนไลน์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้70
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้497
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2074
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2232
mod_vvisit_counterเดือนนี้10586
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา16744
mod_vvisit_counterทั้งหมด1402330

We have: 13 guests online
IP ของคุณ: 44.201.97.0
 , 
วันที่: เม.ย. 25, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555