Friday 23rd of February 2024

logo

ข้อมูลครุภัณฑ์ พิมพ์ อีเมล

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ.PDF

 

 

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2551

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2552

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2553

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2554

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2555

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2556

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2558

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

 

 

9 เม.ย. 58 2805-001-0001 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   งปม. 1 ชุด      79,500
  581-001          
23 ก.ค. 58 6730-001-0002 โปรเจ็คเตอร์ Acer P1283DLP บกศ. 1 เครื่อง      19,900
  582-010          
    ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์        
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้ทึบบานเปิดมือจับแบบเปิด 2 บาน สูง 90" งปม. 2 หลัง        3,900
  581-020 ถึง 021          
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก   งปม. 1 หลัง        3,900
  581-044          
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555