Tuesday 19th of March 2019

logo

ข้อมูลครุภัณฑ์ พิมพ์ อีเมล

 

วัน เดือน ปีที่ได้รับ หมายเลขประจำ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดยวิธีใด จำนวน  ราคา/หน่วยละ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
4 ธ.ค. 58 ุ6110-004-0001 เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก บกศ. 1 ชุด 5,000
  592-001        
4 ธ.ค. 58 6110-010-0001 ชุดฝึกระบบ MATA บกศ. 1 ชุด 28,625
  59-001        
4 ธ.ค. 58 5962-001-0001 Arduino UNO R3 บกศ. 8 ชุด 2,450
  592-001 ถึง 008        
25 ธ.ค. 58 7730-005-0009 โทรทัศน์สี sony bravia บกศ. 5 เครื่อง          16,790
  592-001 ถึง 005        
26 ธ.ค. 58 5825-019-0001 วิทยุสื่อสาร อุตหนุน. 10 เครื่อง 1,000
  596-008 ถึง 017        
28 ธ.ค. 58 3417-001-0001 เครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซล พร้อมอุปกรณ์ งปม. 1 เครืื่อง 600,000
  591-001        
28 ธ.ค. 58 3416-001-0001 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.ฯ งปม. 1 เครื่อง        250,000
  591-003        
4 ม.ค. 59 7110-007-0034 โต๊ะทำงานขนาด 122*66*75 บกศ. 27 ตัว         3,800
  592-009 ถึง 035        
4 ม.ค. 59 7110-001-0001 ตู้เหล็กบานทึบ 91.4*45.7 สูง 183 ซม. บกศ. 16 หลัง        3,800
  592-041 ถึง 056        
14 ม.ค. 59 6645-009-0001 เครื่องตอกบัตร Neocald7b อุตหนุน. 1 เครื่อง          5,990
  592-002        
15 ม.ค. 59 6110-001-002 ออสซิลโลสโครป 100mhz บกศ. 2 เครื่อง 15,000
  592-001 ถึง 002        
15 ม.ค. 59 6110-005-0001 ชุดทดลองวงจรดิจิตอล บกศ. 5 ชุด         3,355

592-001 ถึง 005
   
18 ม.ค. 59 3445-001-0001 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะขนาด 13 มม. Hero-HR4 บกศ. 5 เครื่อง          2,675
  592-004 ถึง 008        
18 ม.ค. 59 4910-014-0004 เครื่องเจียระไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 6" Tubro16 บกศ. 5 เครื่อง 3,500
  592-001 ถึง 005        
27 ม.ค. 59 7730-005-0009 โทรศัสน์สี Sony Bravia R55c 48 นิ้ว บกศ. 9 เครื่อง 16,990
  592-006 ถึง 014        
4 ก.พ. 59 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อน บกศ. 7 หลัง 3,600
  592-051 ถึง 058        
4 ก.พ. 59 7110-001-0001 ตู้เหล็กบานทึบ บกศ. 8 หลัง 3,800
  592-057 ถึง 064        
10 ก.พ. 59 2810-001-0001 เครื่องยนต์เล็กเบนซิลเอนกประสงค์ บกศ. 1 เครื่อง 9,000
  592-001        
15 ก.พ. 59 6720-005-0003 กล้องดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์ 18-55 บกศ. 1 เครื่อง 20,000
  592-001        
18 ก.พ. 59 4120-001-0005 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน split Type บกศ. 2 เครื่อง 55,000
  592-011 ถึง 012        
26 ก.พ. 59 7730-005-0008 โทรทัศน์สี sony KD240R350 40 นิ้ว บกศ 16 เครื่อง 11,990
  592-015 ถึง 030        
11 มี.ค. 59 7440-009-0001 printer office jet 7510 wf all-in-one บกศ. 1 เครื่อง         9,900
  592-029        
29 มิ.ย. 59 7110-006-0006 เก้าอี้นวม งปม 40 ตัว         417.30
  591-151 ถึง 190        
12 ก.ค. 59 7105-006-0001 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80 ซม. อุตหนุน 2 ตัว         1,390
  596-001 ถึง 002        
12 ก.ค. 59 7105-005-0001 เก้าอี้ผู้จัดการกลาง มีโช๊ครุ่นตะเข็บคู่ อุตหนุน. 2 ตัว 1,400
  596-001 ถึง 002        
29 ก.ค. 59 7730-005-0010 โทรทัศน์ LES TV 43" LG บกศ. 1 เครื่อง         15,990
  592-031        
10 ส.ค. 59 4140-003-0001 ตู้น้ำเย็น บกศ. 1 ชุด          20,690
  592-001        
22 ก.ย. 59 7110-007-0010 โต๊ะคอมพิวเตอร์ งปม. 8 ตัว 890
  591-204 ถึง 211        
22 ก.ย. 59 7105-005-0001 เก้าอี้สำนักงาน งปม. 8 ตัว 610
  592-001 ถึง 008        

 

ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ.PDF

 

 

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2551

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2552

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2553

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2554

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2555

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2556

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2558

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

 

 

 

 

9 เม.ย. 58 2805-001-0001 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   งปม. 1 ชุด      79,500
  581-001          
23 ก.ค. 58 6730-001-0002 โปรเจ็คเตอร์ Acer P1283DLP บกศ. 1 เครื่อง      19,900
  582-010          
    ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์        
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้ทึบบานเปิดมือจับแบบเปิด 2 บาน สูง 90" งปม. 2 หลัง        3,900
  581-020 ถึง 021          
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก   งปม. 1 หลัง        3,900
  581-044          
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555