Monday 23rd of July 2018

logo

วันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 00:00 น.

 

 

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    

      พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มาเป็นไทจวบจนทุกวันนี้

      นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ การรถไฟ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่นำความผาสุขให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือ พระพุทธเจ้าหลวง

  


  

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 15:31 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555