Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 อบรมกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
อบรมกฎหมายคุ้มครองสิทธิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 10:33 น.
อบรมคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์และกฎหมาย

ทีมงานสำนักงานอัยการกบินทร์บุรี มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์และกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เพื่อส่งเสริมให้ได้รับประโยชน์จากการฟังบรรยาย ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมฟัง
การบรรยาย กว่า 100 คน

 

อบรมคุ้มครองสิทธิ เกี่ยวกับเอดส์และกฎหมาย อบรมคุ้มครองสิทธิ เกี่ยวกับเอดส์ และกฎหมาย

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 14:22 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555