Thursday 26th of April 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 วันครูอาชีวศึกษา 2556
วันครูอาชีวศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 09:23 น.
อาชีวะ บูชาครู

 

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 ในช่วงเช้าเวลา 10.09 น. จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นถวายภัตราหารเพลให้กับพระภิกษุสงฆ์ ในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี และความสามัคคี กับวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบรูพาปราจีนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ในช่วงเย็นมีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ครูอาวุโส อศจ.ปราจีนบุรี มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูดีศรีอาชีวะ นอกจากนี้มีกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง การแสดงของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกวดร้องเพลง ประกวดขวัญใจ อศจ. จับสลากมอบรางวัลใหญ่ ทีวีสีจอแบน 1 เครื่อง และดารานักแสดง น็อตโตะ (วรางคณิภา พวงธนะสาร) มามอบเสียงเพลงและความสนุกสนานให้กับแขกผู้เกี่ยรติที่เข้าร่วมงานอีกด้วย กิจกรรมงานวันครูครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างความสนุกสนาน ความประทับใจ และ ก่อให้เกิดสัมพันธไมตรีที่ดี กับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

อาชีวะ บูชาครู อาชีวะ บูชาครู

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 19:14 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555