Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2555 อาชีวะยุคใหม่ "ห่างไกลยาเสพติด"
อาชีวะยุคใหม่ "ห่างไกลยาเสพติด" พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการอาชีวะยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555

ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยมีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและได้รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยคุกคามจากยาเสพติด โดยมีนักเรียน นักศึกษาจากทุกแผนกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.จ.อ วิทยา เนียมดูร พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว

 

2
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555