Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนธันวาคม 2554 โครงการ 84 นาที 7 วิธีทำดีเพื่อพ่อ
โครงการ 84 นาที 7 วิธีทำดีเพื่อพ่อ พิมพ์ อีเมล

ในวันที่  2 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ  84 พรรษา  ณ  อาคารโดม(หลังใหม่) ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

โดยมีท่าน  ผอ.สมประสงค์  สิงห์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ในโครงการครั้งนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มา  เทศนาธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้สดับฟัง  และมีพิธีเชิดชูเกียรติแก่  พ่อดีเด่น  รวมจำนวน  60 รายการ

สืบเนื่อวจากงานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในช่วงเช้าของวันที่  2 ธันวาคม 2554 ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น งานกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม  5ส. ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ทำความดีเพื่อพ่อ  และแผนกที่เป็นผู้ชนะการประกวดได้แก่  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่จัดการเรื่อง  5ส. ได้ดีเยี่ยม 

ซึ่งตรงกับ  Concept  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555