Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2554 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ภาคเรียนที่ 1/2554
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ภาคเรียนที่ 1/2554 พิมพ์ อีเมล

fix1

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ภาคเรียนที่ 1/2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่เสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) ในภาคเรียนที่ 1 / 2554 ซึ่งให้บริการ 3 ด้าน คือ

 

1. ด้านบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร

2. ด้านส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ 108 อาชีพ ได้แก่

- การทำมุ้งลวด

- การทำสบู่สมุนไพร

- ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี แก่ชุมชน ได้แก่ การจัดทำเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

3. ด้านสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และช่องปาก ทำให้ชาวบ้านในชุมชน รู้จักและเข้าใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพ ช่องปากทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชราได้อย่างดียิ่ง

 

fix2 fix3

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555