Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2554 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

aw8

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554

โดยท่านพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เจริญก้าวหน้ากว่าครั้งที่ก่อตั้งวิทยาลัยเริ่มแรก โดยท่านได้เขียนในสมุดเยี่ยมโดยมีใจความว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ได้มาวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งแรกเมื่อครั้งยุคก่อตั้งวิทยาลัยฯ จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และมีชื่อเสียงทางด้านการแข่งขันหุ่นยนต์และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ที่สอดคล้องกับการเรียน-การสอนวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม และได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับท่าน ผอ.สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ พร้อมทั้งได้ชมบรรยากาศทิวทัศน์ของวิทยาลัยฯ และตัวอาคารที่ทำการเรียน-การสอน

 

aw5 aw3

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555