Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2553
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2553 พิมพ์ อีเมล

m1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.สมประสงค์ สิงห์สุวรรณ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โครงการครั้งนี้สาระสำคัญเพื่อ ถามไถ่ถึงความเป็นอยู่นอกรั้ววิทยาลัย การทำงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานได้ทำงานอะไรบ้าง พร้อมทั้งให้นักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการ Present ถึงงานที่ทำในแต่ละวัน โดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบและพิจจารณาผลการเรียนในการออกฝึกงานให้แก่นักศึกษา ซึ่งคะแนนที่ได้จะมาจากสถานประกอบการ และคณะครูอาจารย์ผู้ตรวสอบ

ในโครงการครั้งนี้สิ่งที่เห็นเด่นชัดคือ นักเรียน - นักศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีทักษะวิชาชีพในการทำงานลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ

 

m7 m2

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555