Monday 04th of December 2023

logo

แม่บ้านและคนสวน พิมพ์ อีเมล

 

nopic
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลธิดา ปราณีสร
  ตำแหน่ง

แม่บ้าน

  วุฒิการศึกษา

ป.4

   
                               

  ชื่อ-นามสกุล    
  ตำแหน่ง

 

  วุฒิการศึกษา
   
                                  

  ชื่อ-นามสกุล       
  ตำแหน่ง

                                                               

  วุฒิการศึกษา                
   
   
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555