Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมีนาคม 2555 โครงการบวชก่อนจบ ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการบวชก่อนจบ ประจำปีการศึกษา 2554 พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดโครงการบวชก่อนจบ ณ โดมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

 

โดยมีพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับเกียรติจากนายรุ่งชัย ใบกว้าง นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการบวชเณรจำนวน 40 รูปและบวชชีพราหมณ์จำนวน 16 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาอันจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ ฝึกฝนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลากิเลศในจิตใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ ซึ่งสามเณรและชีพราหมณ์จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 9 วัน ณ วัดป่าสาขาทุ่งแฝก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555