รายการคำสั่ง

 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564   (62 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   (186 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   (193 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561   (949 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560   (408 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา 2560   (548 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานศึกษา 2559 (เพิ่่มเติม)   (284 ครั้ง)
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2559   (358 ครั้ง)
 
 แสดงทั้งหมด