Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนกันยายน 2558 โครงการศูนย์อาชีวะศึกษากึ่งถาวร Fix IT Center 58
โครงการศูนย์อาชีวะศึกษากึ่งถาวร Fix IT Center 58 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 10:52 น.

 

                        ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fax it centerโครงการศูนย์อาชีวะศึกษากึ่งถาวรโครงการ การบริการวิชาการวิชาชีพ สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สู่ชุมชนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมกับ โรงเรียนวังดาลวิทยาคมวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

                  ดูรูปภาพเพิ่มคลิ็ก

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 เวลา 13:05 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555