ทำบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:13 น.

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดงานทำบุญแผนกวิชาขึ้น ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:13 น.