Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี บริการสอนอาชีพสู่ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี บริการสอนอาชีพสู่ชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 13:07 น.

    วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอาชีพสู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุภาพ  วงศ์จันทร์     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

โดยมีจุดมุ่งหมายสอนอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างๆในเขตตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 โดยให้ความรู้และสอนอาชีพตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยได้เปิดสอนในอาชีพซ่อมโทรศัพท์มือถือโดยครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และการทำมุ้งลวดโดยครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงและเครื่องมือกล เพื่อมุ่งหวังให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีวิชาในการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 13:37 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555