Wednesday 20th of June 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2556
ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปี2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 05 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:45 น.

patomnites

 

เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ทางวิทยาลัยฯได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ใหม่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้นักเรียน-นักศึกษาได้รับความรู้ความสนุกกับกิจกรรมที่หลากหลายและมีวิทยากรพิเศษมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน

โดย คุณอรพิมพ์ รักษาผล

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 01:43 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555