Wednesday 26th of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 Fix it center บริการประชาชน
Fix it center บริการประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 14:22 น.

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ปีงบประมาณ 2556 ตังแต่เดือน ธ.ค. 2555 ถึง เดือนเมษายน 2556 พื้นที่เป้ามายคือ อบต.ย่านรี , อบต.กบินทร์บุรี , เทศบาลตำบลกบินทร์ , เทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และการดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่าง ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนได้ ให้บริการประชาชน ฟรี  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

  1.ด้านบริการพัฒนานวัตกรรม นักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาซ่อมบำรุง คือการนำเครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ สามารถใช้กำจัดศัตรูพืชได้

  2.ด้านสุขอนามัยพื้นฐาน นักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ คือแนะนำการดูแลสุขภาพ และช่องปาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

  3.ด้านซ่อมสร้าง นักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ซ่อมบำรุง คือ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร

 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 16:42 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555