Thursday 26th of April 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 อบรมเลิกบุหรี่ ชีวิตสดใส
อบรมเลิกบุหรี่ ชีวิตสดใส PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2013 เวลา 10:55 น.
เลิกบุหรี่ ชีวีสดใส
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้ามาอบรมให้ความรู้ในโครงการ เลิกบุหรี่ ชีวีสดใส ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เนื่องจากการสูบบุหรี่นั้นส่งผลเสียต่อตนเองและคนแวดล้อม นอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น มะเร็งปอด มีกลิ่นตัวและกลิ่นปากเหม็นรุนแรง แล้วยังส่งผลให้โรคอื่นตามมาอีกมากมาย เพราะฉะนั้นการจัดโครงการนี้ นับว่ารณรงค์ให้เลิกบุหรี่สูบหรี่แล้วก่อให้ผลดีกับตัวเอง คนรอบข้าง และครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งการอบรบในครั้งนี้มีนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 60 คน

 

เลิกบุหรี่ ชีวีสดใส เลิกบุหรี่ ชีวีสดใส

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 มกราคม 2013 เวลา 19:14 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555