Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 นักเรียนอาชีวะมีน้ำใจ บริการประชาชน
นักเรียนอาชีวะมีน้ำใจ บริการประชาชน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 10:15 น.

อาชีวะบริการประชาชน

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ออกบริการวิชาชีพ ร่วมกับ อบต.ย่านรี

ในโครงการ อบต. สัญจร ประจำปี 2556 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ถึงปลายปี 2556  ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการให้บริการซอมเครื่องใชไฟฟ้า จักยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักรการเกษตร ฟรี  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้ส่งให้นักเรียน-นักศึกษาแต่ละแผนกให้บริการประชาชน ดังนี้

   1.แผนกวิชาช่างยนต์ ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์

   2.แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

   3.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม ดังนี้

   1.อาจารย์ พิชิต พูลสวัสดิ์

   2.อาจารย์ มานพ หมีจาด

   3.อาจารย์ ศักดิ์ระวี สุวัฒนารัตน์

อาชีวะบริการประชาชน อาชีวะบริการประชาชน

ชมรูปภาพ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2013 เวลา 11:28 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555