Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2556 อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 13:57 น.

อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนจัดตั้ง  ศูนย์อาชีวะ

ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยมี นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารี ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" และนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กล่าวรายงาน ภายในงานมีบริการตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล ฟรี  รวมไปถึงบริการให้ความรู้แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นจุดพักรถสำหรับประชาชนที่เดินทางผ่านถนนสาย 304 เพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม  2556  ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ก่อนถึงสี่แยกสามทหาร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในพิธีเปิดงานมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าร่วมงานกว่า 40 คน

รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุม มีดังนี้

  1. ว่าที่ ร.อ บพิตร บูรมี

  2. ว่าที่ ร.ต. อภิเดช สารคำ

  3. นายสมชาติ หุ้นส่วน

  4. ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์

  5. นายยุทธกร อินทร์โท่โล่

  6. นายพิชิต พูลสวัสดิ์

  7. นายดำรงรัตน์ คำลือ

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

  1. นายสันติ พิลาแพง            ปวส.2/1   แผนกวิชาช่างยนต์

  2. นายบัณฑิต เอี่ยมสะอาด      ปวช.3/2   แผนกวิชาช่างยนต์

  3. นายณัฐพงษ์ บุญญาพิทักษ์   ปวช.3/2   แผนกวิชาช่างยนต์

  4. นายกิตติศักดิ์ คำนา           ปวช.2/3   แผนกวิชาช่างยนต์

  5. นายณัฐกานต์ แท่งทอง        ปวช.2/3   แผนกวิชาช่างยนต์

  6. นายวิโรจน์  มนัสปัญญากุล    ปวช.2/3   แผนกวิชาช่างยนต์

  7. นายมนตรี  เฟื่องดนตรี        ปวส.2/1   แผนกวิชาช่างยนต์

  8. นายทศพล  เลี้ยวกลาง        ปวส.2/1   แผนกวิชาช่างยนต์

  9. นายเกรียงไกร ลันวงษา       ปวส.1/1   แผนกวิชาช่างยนต์

  10.นายอภิสิทธิ์  ทองละเอียด    ปวส.1/1   แผนกวิชาช่างยนต์   

  11.นายสุรเชษฐ์  ภิรมจิตรผ่อง   ปวส.1/3   แผนกวิชาช่างยนต์ 

  12.นายเดชดำรง สอนดี          ปวช.1/2   แผนกวิชาช่างยนต์

 

ชมรูปภาพ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 08:27 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555