Monday 18th of June 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนธันวาคม 2555 วก.กบินทร์บุรี ร่วมประชุม องค์การวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทย
วก.กบินทร์บุรี ร่วมประชุม องค์การวิชาชีพในอนาตคแห่งประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 11:29 น.

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วม

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง นำทีมโดย

นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการ , นายสุชาติ จำปาศักดิ์ รองผู้อำนวยการ , อ.อภิเดช สารคำ , อ.เกรียงศักดิ์ วรรณพันธ์ และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี รวมทั้งหมด 12 คน ในงานครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน นอกจากนี้คณะครู และ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้รับประกาศนียบัตรจากองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอีกด้วย

 

การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแระชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มกราคม 2013 เวลา 10:17 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555