Monday 18th of June 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนธันวาคม 2555 วก.กบินทร์บุรีร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
วก.กบินทร์บุรีร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2012 เวลา 08:46 น.
วก.กบินทร์บุรี แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมแข่งทักษะวิชาชีพ

ระดับภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง นำทีมโดย นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายสุชาติ จำปาโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน , คณะครู นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วม 25 คน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งนี้ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 5 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลเหรียญทอง "สิ่งประดิษฐ์ (เครื่องสลัดดอกไม้กวาด)"

   1.นายธวัชชัย  ดุลยพินิจ                   ระดับชั้น ปวช.3 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

   2.นายสรรเพ็ชร  เฉลิมวงศาวัฒน์           ระดับชั้น ปวช.3 แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

2.รางวัลเหรียญเงิน "เขียนแผนธุรกิจ"

   1.นางสาวจันทร์ทิมา  จันทร์ทอง            ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี

   2.นางสาวขวัญไพร จันทร์สิทธิ์              ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

   3.นางสาวดวงพร  มานะเพียร               ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   4.นางสาวกฤติยาณี  รุ่งเรืองวงษ์            ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี

   5.นายสุรเชษฐ์  ภิรมจิตรผ่อง               ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์

3.รางวัลเหรียญเงิน "พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ"

   1.นางสาวพรทิพา  งามศิริ                  ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.รางวัลเหรียญเงิน "พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ"

   1.นางสาวภัทราภรณ์  สร้อยจำปา           ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.รางวัลเหรียญเงิน "โฟล์คซองคนพันธ์ R"

   1.นายลิขิต  โคตรชัย                       ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

   2.นายธวัชชัย ดอนจวง                      ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

   3.นายอาทิตย์  ยงศรี                       ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

   4.นายเกรียงศักดิ์  พิจารณ์                  ระดับชั้น ปวส.2 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค แข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
แข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาค แข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 16:45 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555