Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนธันวาคม 2555 โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย
โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 16:05 น.
โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย
นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวนกว่า 150 คน สมัครเข้าร่วมโครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น. นายสมประสงค์ สิงห์สุวรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้บรรยายเรื่องนักประชาสัมพันธ์น้อย ณ ห้องราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ นายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ นายสุภาพ วงศ์จันทร์ นายสุชาติ จำปาโพธิ์  และ ครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยาย โดยจุดประสงค์หลักของโครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย มุ่งเน้นการสร้างนักประชาสัมพันธ์ คือ นักเรียน-นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เพื่่อนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่ดีงามของวิทยาลัย ชักชวนแนะนำผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่วิทยาลัย อีกทั้งมีเครื่องมือประชาสัมพันธ์  โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดี ปลูกจิตสำนึกในการกล้าแสดงออกของนักเรียน-นักศึกษา ในเชิงสร้างสรรค์ อีกด้วย

 

โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อบ โครงการนักประชาสัมพันธ์น้อย

 

ชมรูปภาพ
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2012 เวลา 16:31 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555