Thursday 26th of April 2018

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนธันวาคม 2555 รางวัลคนเก่งท่องคำศัพท์ 200 คำ level1
รางวัลคนเก่งท่องคำศัพท์ 200 คำ level1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 10:51 น.

มอบรางวัลท่องคำศัพท์ 200 คำใน level 1

เมื่อวันที่  6 ธันวาคม พ.ศ. 2555  นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มอบรางวัล

ข้าวหอมมะลิ คนละ  1 ถุง  ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่คัดเลือกมาจากทั้งหมด  จำนวน 6 คน  ท่องคำศัพท์โครงการ  10 English words  per day  ครบ 200 คำ ใน leve l เป็นคนแรกของแต่ละแผนก  โดยได้รับอภินันทนาการจากคุณทรงศักดิ์ (ร้านค้าแม่ลมูล ) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลท่องคำศัพท์ครบ level 1

  1. นายอภิสิทธิ์  ทองละเอียด   ปวส. 1     แผนกวิชาช่างยนต์
  2. นายสันติราษฏร  ภูเดช       ปวช. 1/2  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  3. นายพิสิทธรณ์  บุญศรี        ปวช. 1/4  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  4. นายวิษณุ  สมศรี             ปวช. 2/1  แผนกเครื่องกลและซ่อมบำรุง
  5. นางสาวรุ่งอรุณ  ลีดอนงิ้ว     ปวช. 2/1  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  6. นางสาวลัดดาวัลย์  แช่หยี    ปวช. 2/1  แผนกการบัญชี

ชมรูปภาพ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 11:18 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555