Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนสิงหาคม 2555 การฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
การฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 17:26 น.
Untitled

การฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือเนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีแนวทางให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษา มีภาวะการเป็นผู้นำตามธรรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีจึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการฝึกอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทักษาะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ประกอบกับทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ทุกแผนกวิชา ซึ่งแต่ละปีก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทางงานกิจกรรมจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมความเป็นผู้นำ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพี่เลี้ยงลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง เป็นการสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

1

การอบรมจัดขึ้นวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 โดยทางคณะเดินทางได้ออกเดินทางไปตอนเช้าของวันนี้ โดยมีพี่เลี้ยงลูกเสือที่ได้เดินทางไปฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 คน นำทีมโดย อ.คเชนทร์ แสงดาว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 17:45 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555