Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนกรกฎาคม2555 การอาชีพกบินทร์บุรี เดินรณรงค์ประชาธิปไตย
การอาชีพกบินทร์บุรี เดินรณรงค์ประชาธิปไตย พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยบริเวณตลาดและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์

ตามโครงการเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักในหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้านประชาธิปไตย(DEMOCRACY) รวมถึงเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสุจริต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ร่วมเดินขบวนรวม 200 คน

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555