Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2555 เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซี่ยน
เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซี่ยน พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.พงษ์เพชร์ พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้สถานศึกษาเตรียมพร้อมด้านการศึกษา ด้านฝึกฝีมือช่างอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

 

2
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555