Friday 21st of January 2022

logo

ไหว้ครูปีการศึกษา 2555 พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยมีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาชีพงานช่างทุกแขนง บริเวณลานพระหน้าวิทยาลัยฯ และเข้าร่วมพิธีไว้ครู ภายในโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี นอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี จำนวน40 ทุน มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมอบรางวัลการเขียนเรียงความวันครู

 

2
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555