Wednesday 26th of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนสิงหาคม 2554 การศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การศึกษาดูงาน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย พิมพ์ อีเมล
malaysia1

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีนายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ และนายมณฑป ไชยบัณฑิต ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

ของโครงการศึกษา วิเคราะห์เสริมสร้างความรู้ และยกระดับมาตรฐานทักษะ ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สถาบัน International Multimedia Partnership Againt Cyber Theats (IMPACT) และ Cyber Security Malasia กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานเรื่องเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและพัฒนาหล่งความรู้ใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ปฏิรูปการอาชีวศึกษาแบบเข้มแก่ผู้ปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีต่อไป

 

malaysia2 malaysia3

 

ชมภาพเพิ่มเติม 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555