Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนสิงหาคม 2554 การจัดการประชุมคัดเลือกนักกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
การจัดการประชุมคัดเลือกนักกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี พิมพ์ อีเมล
sport111

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมคัดเลือกนักกีฬา อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

เพื่อเป็นตัวแทนแข่งกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค " บางแสนเกมส์ " ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปราจีน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มาร่วมประชุมกันเรื่องการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพื่อไปแข่งยังระดับภาคในนาม อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีชนิดกีฬาและวิทยาลัยต่างๆใน อศจ. ปราจีนบุรีเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬา ดังนี้

 

sport_table

 

* หมายเหตุ เครื่องหมาย √ หมายถึง ส่งเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในนาม อศจ.ปราจีนบุรี 

 

sport222 sport333

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555