Friday 21st of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2554 โครงการวันสุนทรภู่ 2554
โครงการวันสุนทรภู่ 2554 พิมพ์ อีเมล

son1

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงอาหาร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554

ในโครงการครั้งนี้ได้มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากมาย อาทิเช่นการแสดงละครเรื่อง " พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร " โดยนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การประกวดตัวละครในวรรณคดี ผลงานของสุนทรภู่ และการอ่านบทกลอนเรียงความของสุนทรภู่

ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความได้แก่

1. นางสาวสุดารัตน์ ทิมสระน้อย           ปวช. 1/1 การบัญชี                    ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวรัชนก สาลีทอง                   ปวช. 1/1 การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวอุมาพร คละจิต                    ปวช. 1/1 การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักเรียน - นักศึกษาไทีไ่ด้รับรางวัลการประกวดตัวละครในวรรณคดีได้แก่

1. นางสาวดารุณี กอสูงเนิน                 ปวส. 1  เทคโนโลยีสำนักงาน    ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวสุนันทา เล็กชะอุ่ม              ปวช. 1/2 การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นายอรรถพล แสงจันทร์                   ปวช. 2/1 ไฟฟ้ากำลัง                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดคำกลอนได้แก่

1. นางสาววิภาพร ผามบุญ                 ปวช. 3/4  คอมพิวเตอร์                ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นางสาวอุมาพร คละจิตร                 ปวช. 1/1  การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นางสาวสาริกา จันทร์โสม              ปวช. 1/1  การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพวาดได้แก่

1. นายชยณัฐ ออมทรัพย์                 ปวช. 3/4  คอมพิวเตอร์                ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. นายสุริยา ปุ้ยจินดา                      ปวช. 1/1  การบัญชี                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. นายนันทิพัฒน์ คำขจร                  ปวช. 1/1  ไฟฟ้ากำลัง                 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

son2 son3

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555