Friday 21st of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2554 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2554
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2554 พิมพ์ อีเมล

o1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาฝึกงาน  วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธีและให้โอวาสแ่ก่นักศึกษา พร้อมทั้งกล่าวให้นักศึกษาเตรีมพร้อมที่จะไปอยู่ในสถานประกอบการ ทั่งยังมีนายมนตรี แสงนวกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อธิบายถึงวิธีการไปฝึกงาน การวางตัว การตรงต่อเวลา การทำงานลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการฝึกงาน ในโครงการครั้งนี้ได้แจกซองเอกสารการฝึกงานให้แก่ นักเรียน - นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน  เพื่อนำไปยื่นในสถานประกอบการ และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวันของนักศึกษาฝึกงานด้วย

o6 o5

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555