Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2554 ประชุมผู้ปกครอง - ใช้สิทธิเรียนฟรี ปีการศึกษา 2554
ประชุมผู้ปกครอง - ใช้สิทธิเรียนฟรี ปีการศึกษา 2554 พิมพ์ อีเมล

n1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประชุมผู้ปกครอง - ใช้สิทธิเรียนฟรี นักเรียน - นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2 และ ปวช.3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรัส เลห์สิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงานและอธิบายถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียนฟรี 15 ปี และการดูแลนักเรียน - นักศึกษาในขณะอยู่ในรั้ววิทยาลัย ต่อมาได้มีนายยุทธกร อินโทโล่ ได้อธิบายถึงแบบฟอร์มการลงชื่อใช้สิทธิของนักเรียนนักเรียน - นักศึกษา โดยนักเรียน - นักศึกษาจะได้รับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเสื้อผ้าเป็นเงิน 900 บาท ต่อคน ในโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากผู้ปกครองของนักเรียน-นักศึกษา ที่สละเวลาอันมีค่า มาในโครงการครั้งนี้

 

n2 n13

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555