Monday 08th of August 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2554 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส.
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวส. พิมพ์ อีเมล

k15

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 6 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเกตน์นิภา ตันจรารักษ์ เป็นประธานบริหารโครงการการพัฒนาศักยภาพ  ซึ่งเป็นมารดาของ นายกวี ตันจรารักษ์ หรือนักร้องดัง บีม D2B และ นักแสดงชื่อดัง บัว สโรชา ตันจรารักษ์ ทั้งท่านยังเป็นนักเขียนชื่อดัง ผลงานหลากหลาย อาทิ เช่น ”บันทึกจากใจแม่”  “ตามรอยแม่”  “อัศจรรย์ เมื่อฉันทำได้” ได้มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้แก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

ในโครงการนี้ได้มีการชี้แจงนักศึกษาใหม่ในหลายๆด้าน ทั้งด้าน การแต่งกายและระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์ยุทธกร อินโทโล่ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน โดย อาจารย์สุจิตรา นารีรักษ์  ด้านกิจการนักศึกษา โดยท่านรองสุภาพ วงจันทร์ และ อาจารย์ณรงค์ชัย ชื่นบาน

k18 k19

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555