ข้อสอบประมวลผลความรู้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 18:39 น.

รวมข้อสอบประมวลผลความรู้
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 


ระดับ ปวช.

 

news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.1   Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.2   Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.3   Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ คณิตศาสตร์ ปวช. Link


 

 

ระดับ ปวส.


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวส.1   Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวส.2   Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ คณิตศาสตร์ ปวส. Link

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2022 เวลา 16:57 น.