ข้อสอบประมวลผลความรู้แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 18:42 น.

รวมข้อสอบประมวลผลความรู้
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 


ระดับ ปวช.

 

news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.1 Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.2 Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวช.3 Link


 

 

ระดับ ปวส.


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวส.1 Link


news ข้อสอบประมวลผลความรู้ ระดับชั้น ปวส.2 Link

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มีนาคม 2022 เวลา 16:55 น.