Monday 08th of August 2022

logo

Home นักศึกษาดีเด่น นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม
นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม พิมพ์ อีเมล

babygood

นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 

นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม เป็นเยาวชนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียรจนได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2553 ที่ผ่านมาและยังได้ สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันการขี่จักรยานเสือภูเขาท่องเที่ยวถึง 2 ครั้งในปีเดียวกัน โดยในปี 2553 ที่ผ่านมานายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลเยาชนดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2553
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาท่องเที่ยวชาย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 จังหวัดระยอง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี
ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาท่องเที่ยวชาย เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2553 จังหวัดลพบุรี

ประวัติโดยย่อ

นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 ปัจจุบันอายุ 16 ปี เป็นบุตรของนายสมคิด แซ่ลิ้มและนางสาวกนกกุล หวังช่วยกลาง ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง รักการขี่จักรยานเสือภูเขาโดยการขี่จักรยานมาเรียนทุกวัน และหลังเลิกเรียนจะฝึกซ้อมการขี่จักรยานเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตรทุกวัน ถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากความประพฤติและรางวัลที่ได้รับนับได้ว่านายกรภัทร์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งการอาชีพกบินทร์บุรี

babygood babygood


 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555