Monday 04th of July 2022

logo

Home นักศึกษาดีเด่น


นายพงษ์เทพ จันทร์เพ็ญ พิมพ์ อีเมล

1

นายพงษ์เทพ จันทร์เพ็ญ นักเรียน  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

 
นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม พิมพ์ อีเมล

babygood

นายกรภัทร์ แซ่ลิ้ม นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555