Monday 04th of December 2023

logo

บุคลากรประจำแผนกวิชาค้าปลีก PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2022 เวลา 14:44 น.

16
ชื่อ-นามสกุล นางอมรรัตน์  คุ้มครอง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

หน้าที่พิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาค้าปลีก

หัวหน้างานสวัดดิการนัำเรียนนักศึกษา

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา วิสุนา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. การจัดการทั่วไป              
หน้าที่พิเศษ

ครูแผนกวิชาค้าปลีก

ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2022 เวลา 15:31 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555