Monday 04th of December 2023

logo

บุคลากรประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมและซ่อมบำรุง พิมพ์ อีเมล

1
  ชื่อ-นามสกุล นายเพทาย   คุ้มครอง        
  ตำแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)
  วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต               

  หน้าที่พิเศษ

หัวหน้างานปกครอง

  วิชาที่สอน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

เทคนิคประหยัดพลังงาน

งานเครื่องมือกล 1

ระบบปั๊มและท่อ

ระบบจัดพลังงานในงานอุตสาหกรรม

การจัดการความปลอดภัย

 

 

nopic
  ชื่อ-นามสกุล นายวิษณุ ไชยสิทธิสร้อย
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  วุฒิการศึกษา

อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

  หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

  วิชาที่สอน

ระบบปั๊มและท่อในงานอุตสาหกรรม

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

งานฝึกฝีมือ

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานปั๊มและท่อ

 

 

nopic
ชื่อ-นามสกุล นายสุรชัย หาญวิเศษ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้าที่พิเศษ

ครูประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วิชาที่สอน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

งานซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น (ปรับพื้น)

 

 

nopic
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

 

หน้าที่พิเศษ                                         
วิชาที่สอน    
nopic
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา

 

หน้าที่พิเศษ                                       
วิชาที่สอน

 

 

nopic
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย นวลรักษา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หน้าที่พิเศษ

ครูประจำแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

วิชาที่สอน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

 

 

nopic
ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง  
วุฒิการศึกษา

 

หน้าที่พิเศษ

 

วิชาที่สอน

                                       

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555