ข้อมูลครุภัณฑ์ พิมพ์

 

วัน เดือน ปีที่ได้รับ หมายเลขประจำ รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดยวิธีใด จำนวน  ราคา/หน่วยละ
วัสดุ-ครุภัณฑ์
19 ธ.ค. 60 ุ7730-007-0011 โทรทัศน์สี Sony KDL55W650D 55นิ้ว บกศ. 3 เครื่อง 23,900.00
  602-001 ถึง 003        
26 ธ.ค. 60 4310-001-0003 ปั๊มลมสายพาน Sumo 100L บกศ. 1 เครื่อง 12,900.00
  612-001        
17 ม.ค. 61 7440-001-0006 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ. 5 เครื่อง 15,900.00
  612-001 ถึง 005        
17 ม.ค. 61 7440-009-0004 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก บกศ. 1 เครื่อง        4,300.00
  612-001        
26 ม.ค. 61 7440-001-0002 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ. 3 เครื่อง 15,000.00
  612-014 ถึง 016        
26 ม.ค. 61 7440-001-0006 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ. 1 เครืื่อง 15,900.00
  612-006        
26 ม.ค. 61 7440-001-0002 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ. 3 เครื่อง        15,000.00
  612-011 ถึง 013        
29 ม.ค. 61 7730-007-0012 ทีวี Sony KD55X7000E บกศ. 1 เครื่อง         27,130.00
  612-001        
8 ก.พ. 61 7440-010-0002 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บกศ. 1 เครื่อง        3,900.00
  612-001        
8 ก.พ. 61 7110-006-0008 เก้าอี้นวม บกศ. 24 ตัว         450.00
  612-001 ถึง 024        
8 ก.พ. 61 7110-001-0003 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก บกศ. 3 ตู้ 3,800.00
  612-008 ถึง 010        
20 ก.พ. 61 7440-006-0001 จอคอมพิวเตอร์ บกศ. 40 จอ        2,690.00

612-001 ถึง 040
   
20 ก.พ. 61 7440-006-0001 จอคอมพิวเตอร์ บกศ. 15 จอ        2,690.00
  612-041 ถึง 055        
20 ก.พ. 61 7440-001-0006 เครื่องคอมพิวเตอร์ บกศ. 40 เครื่อง 10,000.00
  612-001 ถึง 040        
23 ก.พ. 61 7105-006-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 บกศ. 40 ตัว 1,250.00
  612-041 ถึง 080        
23 ก.พ. 61 7105-006-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 บกศ. 25 ตัว 1,250.00
  612-016 ถึง 040        
23 ก.พ. 61 7105-006-0003 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80*60*75 บกศ. 15 ตัว 1,250.00
  612-001 ถึง 015        
27 ก.พ. 61 6930-013-0001 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีบัญชี งปม. 1 ชุด 1,298,000.00
  611-001        
6 มิ.ย. 61 3433-001-0002 เครื่องตัดพลาสม่า JASIC บกศ. 1 เครื่อง 16,190.00
  612-001        
6 มิ.ย. 61 4140-001-0003 พัดลมโคจร HATARI บกศ. 4 ตัว 998.00
  612-001 ถึง 004        
12 มิ.ย. 61 7730-007-0013 โทรทัศน์ LED 55นิ้ว บกศ 1 เครื่อง 22,500.00
  612-001        
14 มิ.ย. 61 4330-001-0001 ชุดฝึกปั๊มจานวนระบบโซล่าเซลล์ บกศ. 1 ชุด      19,900.00
  612-001        
15 มิ.ย. 61 3416-001-0003 เครื่องกลึงยันศูนย์ขนาดเหนือแท่น125 มล. บกศ 4 เครื่อง       58,743.00
  612-002 ถึง 005        
15 มิ.ย. 61 5110-016-0011 สว่านโรตารี่ 26มม. MakitaHR2611 บกศ 1 ตัว        6,000.00
  612-001        
15 มิ.ย. 61 3431-002-0002 ชุดเชื่อมแก๊สแบบมีล้อเข็น บกศ 1 ชุด 5,000.00
  612-001        
15 มิ.ย. 61 5210-016-0001 เกจคู่ดิจิตอลพร้อมสายDAZHWK-6889 บกศ. 1 อัน        5,000.00
  612-001        
15 มิ.ย. 61 4310-001-0004 ปั๊มน้าหอยโข่งDC/24V500Wท่อ2นิ้ว บกศ. 1 ตัว      14,900.00
  612-001        
15 มิ.ย. 61 6115-001-0001 แผงโซล่าเซลMONO 150W บกศ. 3 แผง 9,000.00
  612-001 ถึง 003        
15 มิ.ย. 61 6110-001-0003 ออสซิสโลสโคปพร้อมสายทดลอง บกศ. 6 ตัว 2,000.00
  612-001 ถึง 006        

 

ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ.PDF

 

 

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2551

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2552

news  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2553

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2554

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2555

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2556

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2558

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2559

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2560

  Download ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2561

 

 

 

 

9 เม.ย. 58 2805-001-0001 ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   งปม. 1 ชุด      79,500
  581-001          
23 ก.ค. 58 6730-001-0002 โปรเจ็คเตอร์ Acer P1283DLP บกศ. 1 เครื่อง      19,900
  582-010          
    ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์        
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้ทึบบานเปิดมือจับแบบเปิด 2 บาน สูง 90" งปม. 2 หลัง        3,900
  581-020 ถึง 021          
28 ส.ค. 58 7110-001-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก   งปม. 1 หลัง        3,900
  581-044