ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2557-2559


     ข้อแนะนำในการใช้งาน
      - ให้กรอก รหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักรหัสประจำตัวนักศึกษา :

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ info@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224