ระบบตรวจสอบผลการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561


     ข้อแนะนำในการใช้งาน
      - ให้กรอก รหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักรหัสประจำตัวนักศึกษา :

 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224